Privacy verklaring WTC de Lingerenners

WTC de Lingerenners respecteert de privacy van haar leden en de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij verzamelen en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze dienstverlening, zoals het organiseren van fietsactiviteiten en het versturen van nieuwsbrieven. Het gaat daarbij om de volgende gegevens:

  • Naam en adresgegevens
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Lidmaatschapsgegevens

Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus en nemen passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens

E-mailadres: info@wtcdelingerenners.nl

Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. De wijzigingen worden via onze website bekendgemaakt. Wij adviseren u daarom regelmatig onze website en de privacyverklaring te raadplegen.