ALV’s

Beste Lingerenner,

Het bestuur van WTC de Lingerenners nodigt je van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Door de beperkingen van Covid-19 kon de ALV niet in februari georganiseerd worden. Inmiddels is dit wel weer mogelijk. De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op vrijdag 10 september. De Hoenderik, Lingedijk 180 in Tricht. De aanvang van de vergadering is 18.30 uur.

Na afloop van de ALV nodigen we jou en je partner uit voor een BBQ. Wil je een priv├ębericht sturen naar Kees van de Tempel (06-22695682 kvdtempel@gmail.com) of Ivo Korteweg (06-41233234 Ivokorteweg@hotmail.com) en daarin laten weten of je aanwezig bent bij de BBQ en met hoeveel personen.

Hieronder tref je de agenda aan en de link naar de volgende stukken:

Agenda Algemene Ledenvergadering WTC de Lingerenners

Inloop: 18:15 met koffie/thee
Aanvang: 18.30 uur

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen ALV 7 februari 2020
 4. Mededelingen penningmeester
  1. Jaarrekening 2020 waaronder Balans en Winst- en verliesrekening
  2. Verslag kascommissie boekjaar 2020
  3. Benoeming Kascommissie boekjaar 2021
  4. Begroting 2021
  5. Contributie 2022
 5. Bestuursverkiezing penningmeester
 6. Presentatie nieuwe clubkleding en sponsoring
 7. Wegseizoen en wegkapiteins
 8. Rondvraag
 9. Sluiting
Onderstaand een overzicht van de Algemene LedenVergaderingen van WTC de Lingerenners (klik op de link om de diverse stukken te openen en te downloaden):
ALV 10 september 2021stukken:
Agenda
Concept notulen 2020
Balans
Begroting
Kascomissie
Winst & verlies
ALV 7 februari 2020Concept notulen
ALV 15 februari 2019Notulen
ALV 16 februari 2018Notulen
ALV 10 februari 2017Notulen
ALV 4 maart 2016Agenda + notulen
ALV 29 april 2015Notulen