Clubregels

Reglementen WTC de Lingerenners

Als wielervereniging hebben wij te maken met bepaalde gedragsregels. Hoe de leden zich op de weg gedragen met onze teamkleding vinden wij erg belangrijk.

De sponsors staan op het tenue afgebeeld en wensen geen negatieve associatie door misdragingen.

Individuele gedragsregels tijdens ritten

Gedragscode racefiets

 • Houd je aan de verkeersregels;
 • Houd rekening met anderen in het verkeer;
 • Geef tijdig aan welke richting je gaat volgen;
 • Rij altijd op het aangegeven fietspad;
 • Passeer een fietser of wandelaar op gepaste snelheid;
 • Gooi afval in een afvalbak;
 • Draag je clubkleding tijdens trainingen en clubritten;
 • Gebruik je kop, helm op! Geen helm is niet mee.

Gedragscode mountainbike

 • Fiets alleen daar waar het is toegestaan;
 • Respecteer de natuur: plant en dier;
 • Fiets in kleine groepjes;
 • Waarschuw andere recreanten tijdig en vriendelijk;
 • Benader andere recreanten en drukke locaties stapvoets;
 • Voorkom onnodig remmen: spaar de ondergrond;
 • Gooi afval in een afvalbak;
 • Draag je clubkleding tijdens trainingen en clubritten;
 • Gebruik je kop, helm op! Geen helm is niet mee.

Het rijden in een groep vereist nog wat meer van de fietser.

Gedragscode e-bike

 • Al het bovenstaande;
 • De fiets heeft trapondersteuning tot 25 km per uur;
 • Leden die rijden op een opgevoerde e-bike zijn NIET verzekerd;
 • e-bike en speedpedelec specifiek

Gedragsregels in een groep

 • Er wordt als groep gereden, dus: samen uit, samen thuis;
 • Er wordt rekening gehouden met nieuwe of zwakkere deelnemers in de groep;
 • Als iemand het tempo niet aan kan laat men de betreffende persoon op de tweede rij fietsen en/of wordt het tempo aangepast;
 • We houden ons aan de aangegeven snelheid welke past bij het trainingsmoment;
 • Bij pech wordt op elkaar gewacht;
 • Bij obstakels wordt er duidelijk gewaarschuwd;
 • Blijf alert en geconcentreerd, val jij dan vallen er meer;
 • Nooit abrupt van richting veranderen of remmen, maar langzaam uitrijden;
 • Als men in de berm rijdt niet direct de weg weer oprijden maar rustig uitrijden en remmen.

Om de veiligheid te verhogen maken we elkaar attent op gevaarlijke situaties en obstakels.

Tekens en commando’s in de groep

“STOP”
Als er gestopt moet worden geven de voorrijders een stopteken met de arm recht omhoog en roepen “STOP”. De groep geeft elk teken door naar achter.

“VRIJ”
Als de weg vrij is, geven de voorrijders een teken met de arm omhoog naar voren wuivend en roepen “VRIJ”.

“VOOR”
Bij obstakel rechts van de weg of inhalen van mede weggebruiker: de voorrijders roepen duidelijk “VOOR”.

“TEGEN”
Bij obstakel links van de weg of tegenligger: voorrijders roepen duidelijk “TEGEN”.

“OBSTAKEL”
Bij obstakels in of op het wegdek wordt luid de naam van het obstakel groepen en met de arm naar beneden naar het obstakel gewezen.

“RITSEN”
Wordt er “RITSEN” geroepen dan dient men achter elkaar te rijden.

“ACHTER”
Indien de groep wordt ingehaald (fietser, auto, o.i.d.) roept de laatste renner luid “ACHTER”.

“LEK”
Zijn er technische problemen roep dan luid “LEK”.

“RECHTS”
Bij rechtsaf: voorrijder geeft dit aan met arm naar rechts en roept “RECHTS”.

“LINKS”
Bij linksaf: voorrijder geeft dit aan met arm naar links en roept “LINKS”.

“RECHTDOOR”
Bij rechtdoor: voorrijder roept “RECHTDOOR”.

Wij rekenen op een ieders verantwoordelijkheid en verwachten dat leden zich hier buiten ook aan houden.

Aanvullend huishoudelijk reglement van WTC de Lingerenners

Bestuur

Art. 1.
a) Jaarlijks treedt een bestuurslid af volgens een door het bestuur op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar. Bestuursleden zullen zich in principe niet meer herkiesbaar stellen na verloop van twee termijnen van elk 3 jaar.

Kleding

Art. 2.
a) De kleding, beschikbaar gesteld door de vereniging, wordt alleen aan leden verstrekt tegen gereduceerd tarief;
b) De hoofdkleur van de vereniging is blauw;
c) Draag je clubkleding tijdens trainingen en clubritten, de sponsor wil gezien worden
d) Clubkleding kan aangeschaft worden tegen gereduceerd tarief, betaling via factuur. Voor verdere toelichting op de aanschaf van kleding zie reglement kleding;
e) Als een lid zich herhaaldelijk niet aan de clubregels houdt kan de clubkleding als sanctie worden afgenomen zonder restitutie van de eigen bijdrage;
e) In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Richtlijn voor een Sociaal Veilige Sportomgeving binnen WTC De Lingerenners

Door deze link te volgen vindt u de volledige richtlijn m.b.t. een sociaal veilige sportomgeving binnen de Lingerenners.