Trainingen 2021

Op de trainingskalender op de website staat vermeld dat, met ingang van de zomertijd, er weer ’s avonds gezamenlijk kan worden gefietst. Maar de Corona maatregelen voor wat betreft het gezamenlijk fietsen gelden tot ten minste 20 april. De beperkingen blijven dan ook tot die datum van kracht. Er mag dus uitsluitend alleen of in duo’s worden gefietst.

Het bestuur neemt deze richtlijnen van de overheid en de NTFU uiteraard over. Laten we hopen dat op 20 april versoepelingen kunnen worden afgekondigd, zodat we weer in tenminste kleine groepjes samen kunnen fietsen.

We moeten nog even vol zien te houden met z’n allen. Voor nu kunnen we alleen maar zeggen: wees lief voor elkaar & blijf gezond!